Modern webbdesign

När blir en webbsida omodern? Är det efter 3 år eller är den redan ”ute” tidigare? Frågan är ungefär likadan som ”hur långt är ett snöre”? Svårt att svara på alltså och det är många aspekter att ta hänsyn till.

För att resonera lite strukturerat kan vi sätta upp några utgångspunkter.

  • Responsiv design
  • Grafisk design
  • Kodens ”design” eller snarare teknisk kodbas

Responsiv design

En webbplats som inte är responsiv idag missar att effektivt kommunicera med mer än hälften av alla webbplatsbesökare. Så här ser det vanligen ut på svenska webbplatser.

För att webbutveckla responsivt finns idag många mallar att tillgå. Såväl öppna, gratismallar som komplexa, dyra utvecklingsverktyg erbjuder kodstrukturer för att redan i utgångsläge ha responsiv design. Man behöver läsa in sig på vilka upplösningar som de vanligaste mobiltelefonerna har och ställa in brytpunkterna för när webbsidans rader och kolumner ”faller ihop”.

Responsiva mallar har funnits spridd i stor omfattning sedan 2014. Man började att tala om ”mobile first” under 2013. Webbplatser som inte är utvecklade enligt denna filosofi får sägas vara omoderna eller designade för en nischad uppgift som utesluter mobila enheter.

Grafisk design

Färger, bildval och uttryckssätt är trendiga och del av mode. Självklart är tycke och smak personliga och subjektiva. Det finns stort svängrum och skillnaderna är stora mellan olika målgrupper. En lärdom är att de som arbetar dagligen med kommunikation, surfar och använder webb mycket får större känsla för moderna och effektiva webbplatser. Webbplatser som vänder sig till dessa målgrupper behöver oftare uppdatera sin grafiska design. Med tanke på den höga utvecklingstakt som nya tjänster erbjudes på Internet kan det här betyda att en webbplats blir omodern redan efter ett par år.

Andra webbplatser som inriktar sig mot personer som huvudsakligen jobbar utan större behov av Internet eller som så att säga inte hänger framför skärmen dagarna i ända behöver inte känna sig omodern på många år. Det kan till och med vara en fördel att inte allt för ofta ändra design eller informationsstruktur på webbplatsen då det förvillar för användarna och gör den användarovänlig. Här kan offentliga myndigheters eller större företags webbplatser vara ledstjärna, kanske blir en webbplats obsolet i designbemärkelse först efter 5-7 år.